Strona wykorzystuje pliki cookies. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności x

Szkolenia IN COMPANY

Szkolenia IN COMPANY

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku, a wraz z nim okres tworzenia przyszłorocznych strategii i planów marketingowych. To idealny moment, aby zaktualizować swoją wiedzę, zapoznać się z nowymi trendami marketingowymi, odświeżyć swoje spojrzenie na proces sprzedaży i zapoznać się z nowym podejściem do marketingu klasycznego.

Jeśli czujesz, że wyraźnie przydałby Ci się wzrost sprzedaży, optymalizacja kosztów uzyskania przychodów, poprawa poziomu gościnności usługowej, zwiększenie motywacji personelu – zapytaj o szkolenie dobrane dokładnie do Twoich potrzeb!

Wszystkich otwartych na nowoczesną wiedzę, efektywne przykłady i inspiracje, zapraszamy do udziału w innowacyjnych i praktycznych szkoleniach warsztatowych in company realizowanych przez Hotel Marketing Group oraz Polską Akademię Gościnności.

JAK ZAPEWNIĆ WYŻSZĄ SPRZEDAŻ USŁUG TWOJEGO HOTELU?

sprzedaz

Dwudniowe szkolenie z zakresu pozycjonowania marki Twojego hotelu na rynku klienta i konkurencji połączone z warsztatem kształtującym postawę pro-sprzedażową, większe zaangażowanie dla osiągania prognozowanych wyników sprzedażowych oraz umiejętność kreowania trwałych i efektywnych relacji z gośćmi. Przegląd technik oraz narzędzi cross- i upsellingowych, umożliwiających zmaksy-malizowanie zysku z pojedynczej transakcji oraz rozszerzenie sprzedaży usług dodatkowych.

Szkolenie realizowane przy współpracy z Hotel Marketing Group.

Czytaj więcej

NOWOCZESNE TECHNIKI MARKETINGOWE W TWOIM HOTELU

marketing

Dwudniowe szkolenie nt. zrównoważonej taktyki marketingowej w Twoim hotelu, łączące wiedzę nt. marketingu interneto-wego w hotelarstwie z nowym podejściem do marketingu klasycznego. Prezentacja innowacyjnych strategii komunikacji marke-tingowej wykorzystywanych w zarządzaniu relacjami z gośćmi. Przegląd nowoczes-nych technik marketingu wewnętrznego, pozwalających na obniżenie kosztów trady-cyjnej reklamy. Dobry wstęp do budowy strategii marketingowej i planu działań na kolejny rok.

Szkolenie realizowane przy współpracy z Hotel Marketing Group.

Czytaj więcej

GOŚCINNOŚĆ USŁUGOWA NA CO DZIEŃ

Inspiracyjny warsztat szkoleniowy dla całego personelu, integrujący pracowników i kształ-tujący postawę proserwisową, prosprzeda-żową oraz orientację na klienta we wszyst-kich działach hotelu.

Motywacja i kształcenie postawy zaangażo-wania dla gościnności w praktyce!

Szkolenie autorskie Polskiej Akademii Gościnności.

Czytaj więcej